Sabem que són moments difícils. I és per això que el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós.
 
QUE HEU DE FER: En produir-se la mort de qualsevol persona, cal que els familiars més propers, ho notifiquin el més aviat possible al Servei de Pompes Fúnebres.
 
ON HEU DE DIRIGIR-VOS: Les oficines de la funerària estan situades a la Sot dels Pradals 2,Vic, 08500 (Bcn) on també s'hi troben els serveis de capelles ardents.
 

DOCUMENTACIÓ NECESSÂRIA:
DNI del difunt i del familiar declarant.
Pòlissa i darrer rebut de la Companyia asseguradora si s'es cau.
Títol de nínxol, si en tenen.
Roba per vestir al difunt o llençol per amortallar (li podem facilitar).