Funerària Cuberta forma part d'associacions del sector funerari les quals vetllen per un servei regulat i professional:

Funecat
Assisstència funerària a Catalunya.

Gremi d'Empresaris de Serveis Funeraris de Catalunya
Entitat encarregada de la regulació i cumpliment dels serveis funeraris.

 

Panasef
Patronal Nacional de Serveis Funeraris.

eFunera.com
Serveis funeraris pel profesional i particular a Internet.

FIAT-IFTA
Organització mundial de Serveis Funeraris